Matura z języka angielskiego

Aby we współczesnych czasach móc nazywać się człowiekiem wykształconych, należy potrafić posługiwać się językiem angielskim. W ukończeniu matury, która jest kamieniem milowym w nauce języka angielskiego, pomocne jest repetytorium Matura z angielskiego ze strony www.taniaksiazka.pl.

Niezbędnik maturzysty – “Matura z angielskiego”

O ile egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że do jego zdania jest zobowiązany każdy uczeń przystępujący do matury, to poziom rozszerzony ma charakter dobrowolny i jest wybierany głównie przez pasjonatów. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do egzaminu podstawowego, czy rozszerzonego – sumienne i kompleksowe przygotowanie się tak pod względem teoretycznym, jak i praktycznym jest wymagane. Tylko dzięki systematycznej nauce i wykonywaniu zadań praktycznych możliwe jest zdanie egzaminu podstawowego i osiągnięcie zadowalającego wyniku w ramach egzaminu rozszerzonego.

Niniejszy podręcznik nie gwarantuje wprawdzie w stu procentach świetnego wyniku, bowiem do pełnego sukcesu są potrzebne także silna wolna, zapał oraz nauka w czasie szkoły średniej, lecz znacząco zwiększa szanse na sukces. W ramach kompendium maturalnego zamieszczone dwa rodzaje treści:

  • praktyczną, która jest podstawą podręcznika, bowiem to praktyczna znajomość języka angielskiego pozwala na swobodny kontakt w życiu codziennym. Autorzy wyszli naprzeciw potrzebom maturzystów i, oprócz zadań zaczerpniętych bezpośrednio z egzaminów z lat poprzednich, zamieścili w podręczniku zadania stworzone specjalnie na potrzeby opracowania. Dzięki temu uczeń jest w stanie sprawdzić swoje siły podczas wykonywania zadań typowo maturalnych, a dołączony do repetytorium klucz odpowiedzi umożliwia wymierną ocenę posiadanej wiedzy.
  • teoretyczną, która także pełni ważną rolę podczas nauki języka angielskiego. Znajomość zagadnień teoretycznych pozwala na prawidłowe stosowanie poszczególnych czasów, mowy biernej, zaimków oraz wielu innych aspektów gramatycznych języka angielskiego; dzięki temu nasze wypowiedzi zostaną odebrane jako dojrzałe i profesjonalne. W opracowaniu zamieszczono krótkie opisy dotyczące najważniejszych zagadnień gramatycznych, które były nauczane w ramach edukacji w szkole średniej i są wymagane podczas egzaminu dojrzałości.

Matura z angielskiego

Języka angielskiego uczymy się od dziecka, a choć wydaje się że znamy go dobrze – gramy przecież w angielskie gry i słuchamy anglojęzycznych piosenek – nasza znajomość tego języka nie zawsze stoi na najwyższym poziomie. Tymczasem, płynne posługiwanie się tym językiem jest wymagane, jeśli marzymy o karierze w firmie prowadzącej ekspansję na rynki zagraniczne lub o wyjeździe za granicę. Pewnym etapem podsumowującym naszą znajomość tego języka jest egzamin maturalny. Jego zdanie oraz uzyskanie satysfakcjonującego wyniku nie należy do rzeczy najłatwiejszych, jednak opracowanie “Matura z angielskiego” przychodzi nam z pomocą.

“Matura z języka angielskiego” – czym jest to opracowanie?

Znajomość podstawowego słownictwa i czasu Present Simple z pewnością nie wystarczy, by zdać egzamin z języka angielskiego w wersji podstawowej. Egzamin w tym wariancie obejmuje liczne zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa, tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych oraz umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Tymczasem, egzamin maturalny z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest jeszcze bardziej skomplikowany i wymaga dodatkowo znajomości wielu złożonych zagadnień gramatycznych oraz słownictwa na zaawansowanym poziomie. W związku z tym, aby efektywnie przygotowywać się do egzaminu dojrzałości, konieczna jest regularna nauka. To wymagające i czasochłonne zadanie może zostać ułatwione dzięki opracowaniu “Matura z języka angielskiego”. Niniejsze kompendium składa się z dwóch głównych części:

  • teoretycznej, w ramach której oddano do dyspozycji maturzysty streszczenie najważniejszych zagadnień gramatycznych (zasady stosowania w języku angielskim czasów przeszłych, mowy biernej, strony zależnej itd.). Przestudiowanie tej części pomoże z pewnością w odświeżeniu i usystematyzowaniu wiedzy zdobytej w czasie edukacji szkolnej;
  • praktycznej, która obejmuje liczne ćwiczenia stworzone na potrzeby niniejszego podręcznika oraz zebrane z egzaminów maturalnych z lat poprzednich.

Połączenie obydwu powyższych aspektów stanowi świetne i rozwiązanie i wydatnie zwiększa szanse nie tylko na zdanie egzaminu maturalnego, ale także – na osiągnięcie wysokiego wyniku, który pomoże w rekrutacji na wymarzone studia.

“Matura z języka angielskiego” – podsumowanie


Niniejsze repetytorium to efekt wielomiesięcznej pracy licznych pedagogów. Dzięki swemu doświadczeniu w oświacie oraz tworzeniu podobnych opracowań byli oni w stanie zebrać i przekazać wiedzę w sposób przystępny dla ucznia.

 

 

Matura

Bez dobrej znajomości języka angielskiego niezwykle trudno poradzić sobie w dzisiejszym świecie, który cechuje się narastającym dynamizmem oraz zglobalizowanym charakterem. Angielski jest niezbędny m.in. w międzynarodowym biznesie. Kamieniem milowym podsumowującym naukę języka angielskiego jest egzamin maturalny – jego pomyślne zaliczenie jest możliwe m.in. dzięki opracowaniu  ‘’Matura z angielskiego” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-angielski-2021).

‘’Matura z angielskiego” – czy jest to pomocne narzędzie dla maturzysty?

Część praktyczna stanowi podstawę niniejszego podręcznika. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem aby móc poprawnie oraz płynnie posługiwać się językiem angielskim w codziennych kontaktach zawodowych oraz towarzyskich, znajomość teorii niestety nie wystarczy. W związku z tym, autorzy repetytorium postarali się, aby znajdujące się w nim ćwiczenia odzwierciedlały poziom trudności i rodzaje zadań typowych dla egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dzięki wykonaniu zamieszczonych w kompendium zadań maturzysta jest w stanie doskonalić takie umiejętności, jak:

  • gramatyka języka angielskiego (stosowanie czasów przeszłych, przyszłych, mowa bierna, strona zależna, zaimki itd.),
  • znajomość słownictwa,
  • tworzenie rozbudowanych wypowiedzi pisemnych, takich jak: maile (zarówno służbowe, jak i nieoficjalne) czy rozprawki for&against (konieczne jest w nim zajęcie stanowiska na dany temat oraz uargumentowanie swojego zdania),
  • rozumienie tekstu pisanego oraz angielskiego w mowie (są to ważne aspekty, bowiem istotną część zadań na egzaminie maturalnym w części podstawowej oraz rozszerzonej stanowią polecenia oparte na zamieszczonym fragmencie tekstu bądź nagraniu audio).


Z kolei część teoretyczna to zwięzłe, skondensowane informacje podsumowujące wiedzę zdobytą w ramach edukacji odbytej w szkole średniej. Dzięki ich uważnemu przestudiowaniu możliwe jest uporządkowanie posiadanej wiedzy, co także jest istotne podczas egzaminu maturalnego.

Niniejsze repetytorium zostało opracowane według założeń najnowszej podstawy programowej. Autorzy kompendium to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu podobnych opracowań oraz pracy z uczniami. Dzięki temu możliwe było stworzenie podręcznika pomocnego w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości.