Matura

Bez dobrej znajomości języka angielskiego niezwykle trudno poradzić sobie w dzisiejszym świecie, który cechuje się narastającym dynamizmem oraz zglobalizowanym charakterem. Angielski jest niezbędny m.in. w międzynarodowym biznesie. Kamieniem milowym podsumowującym naukę języka angielskiego jest egzamin maturalny – jego pomyślne zaliczenie jest możliwe m.in. dzięki opracowaniu  ‘’Matura z angielskiego” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-angielski-2021).

‘’Matura z angielskiego” – czy jest to pomocne narzędzie dla maturzysty?

Część praktyczna stanowi podstawę niniejszego podręcznika. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem aby móc poprawnie oraz płynnie posługiwać się językiem angielskim w codziennych kontaktach zawodowych oraz towarzyskich, znajomość teorii niestety nie wystarczy. W związku z tym, autorzy repetytorium postarali się, aby znajdujące się w nim ćwiczenia odzwierciedlały poziom trudności i rodzaje zadań typowych dla egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dzięki wykonaniu zamieszczonych w kompendium zadań maturzysta jest w stanie doskonalić takie umiejętności, jak:

  • gramatyka języka angielskiego (stosowanie czasów przeszłych, przyszłych, mowa bierna, strona zależna, zaimki itd.),
  • znajomość słownictwa,
  • tworzenie rozbudowanych wypowiedzi pisemnych, takich jak: maile (zarówno służbowe, jak i nieoficjalne) czy rozprawki for&against (konieczne jest w nim zajęcie stanowiska na dany temat oraz uargumentowanie swojego zdania),
  • rozumienie tekstu pisanego oraz angielskiego w mowie (są to ważne aspekty, bowiem istotną część zadań na egzaminie maturalnym w części podstawowej oraz rozszerzonej stanowią polecenia oparte na zamieszczonym fragmencie tekstu bądź nagraniu audio).


Z kolei część teoretyczna to zwięzłe, skondensowane informacje podsumowujące wiedzę zdobytą w ramach edukacji odbytej w szkole średniej. Dzięki ich uważnemu przestudiowaniu możliwe jest uporządkowanie posiadanej wiedzy, co także jest istotne podczas egzaminu maturalnego.

Niniejsze repetytorium zostało opracowane według założeń najnowszej podstawy programowej. Autorzy kompendium to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu podobnych opracowań oraz pracy z uczniami. Dzięki temu możliwe było stworzenie podręcznika pomocnego w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości.