Matura z języka angielskiego

Aby we współczesnych czasach móc nazywać się człowiekiem wykształconych, należy potrafić posługiwać się językiem angielskim. W ukończeniu matury, która jest kamieniem milowym w nauce języka angielskiego, pomocne jest repetytorium Matura z angielskiego ze strony www.taniaksiazka.pl.

Niezbędnik maturzysty – “Matura z angielskiego”

O ile egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że do jego zdania jest zobowiązany każdy uczeń przystępujący do matury, to poziom rozszerzony ma charakter dobrowolny i jest wybierany głównie przez pasjonatów. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do egzaminu podstawowego, czy rozszerzonego – sumienne i kompleksowe przygotowanie się tak pod względem teoretycznym, jak i praktycznym jest wymagane. Tylko dzięki systematycznej nauce i wykonywaniu zadań praktycznych możliwe jest zdanie egzaminu podstawowego i osiągnięcie zadowalającego wyniku w ramach egzaminu rozszerzonego.

Niniejszy podręcznik nie gwarantuje wprawdzie w stu procentach świetnego wyniku, bowiem do pełnego sukcesu są potrzebne także silna wolna, zapał oraz nauka w czasie szkoły średniej, lecz znacząco zwiększa szanse na sukces. W ramach kompendium maturalnego zamieszczone dwa rodzaje treści:

  • praktyczną, która jest podstawą podręcznika, bowiem to praktyczna znajomość języka angielskiego pozwala na swobodny kontakt w życiu codziennym. Autorzy wyszli naprzeciw potrzebom maturzystów i, oprócz zadań zaczerpniętych bezpośrednio z egzaminów z lat poprzednich, zamieścili w podręczniku zadania stworzone specjalnie na potrzeby opracowania. Dzięki temu uczeń jest w stanie sprawdzić swoje siły podczas wykonywania zadań typowo maturalnych, a dołączony do repetytorium klucz odpowiedzi umożliwia wymierną ocenę posiadanej wiedzy.
  • teoretyczną, która także pełni ważną rolę podczas nauki języka angielskiego. Znajomość zagadnień teoretycznych pozwala na prawidłowe stosowanie poszczególnych czasów, mowy biernej, zaimków oraz wielu innych aspektów gramatycznych języka angielskiego; dzięki temu nasze wypowiedzi zostaną odebrane jako dojrzałe i profesjonalne. W opracowaniu zamieszczono krótkie opisy dotyczące najważniejszych zagadnień gramatycznych, które były nauczane w ramach edukacji w szkole średniej i są wymagane podczas egzaminu dojrzałości.